Tìm Việc - Tim Viec Nhanh
VINADesign.vn
1.0 0.9mb
Ứng dụng Dành cho Người Tìm Việc cập nhật, tạo hồ sơ, tìm việc làm tại http://www.timviecnhanh.com ngay lập tức bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên bất kỳ thiết bị nào sử dụng HĐH Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, thiết bị đọc..)
Ứng dụng được phát triển bởi http://www.vinadesign.vn.

Application For Job Seekers updates, create profiles, find work immediately http://www.timviecnhanh.com anytime, anywhere, on any device that uses Android OS (smartphone, tablet, computer, reading devices ..)
The application was developed by http://www.vinadesign.vn.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less