Tim Viec Nhanh - web viec lam
VINADesign.vn
1.0 0.9mb
Ứng dụng Tìm Việc Nhanh bản Full dành cho Người tìm việc và Nhà tuyển dụng: cập nhật, đăng tin tuyển dụng, tạo hồ sơ người tìm việc tại http://www.timviecnhanh.com ngay lập tức, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên bất kỳ thiết bị nào sử dụng HĐH Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, thiết bị đọc..)
Ứng dụng được phát triển bởi http://www.vinadesign.vn.

Find The Fastest Application Full Version for Job Seekers and Recruiters: updates, posting recruitment, job seekers create profiles in http://www.timviecnhanh.com immediately, at any time, anywhere, on any device that uses the Android OS (smartphones, tablets, computers, reading devices ..)
The application was developed by http://www.vinadesign.vn.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less