Telemachova Mobilna Blagajna
Telemach
1.0.170 Varies with device
Mobilna blagajna omogoča:
- enostavna namestitev in uporaba
- hitro iskanje artiklov
- hitra izdaja računa, dobavnice
- enostavno urejanje šifranta
- enostavna izdelava zaključka blagajne
- samodejno shranjevanje podatkov v oblaku
- samodejna sinhronizacija podatkov
- samodejna nadgradnja nove verzije
- povezava z informacijskim sistemom FURS
- povezava z registrom poslovnih subjektov
- preprost in centraliziran nadzor
- deluje na tabličnih računalnikih in pametnih mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android ali Windows

Blagajna je namenjena:
- gostinski lokali
- frizerski in kozmetični saloni
- športna društva in klubi
- zobozdravniki
- zdravniki
- lekarne
- turistične kmetije
- odvetniki
- notarji
- podjetniki, ki opravljajo dejavnost na terenu (npr. kmetje na tržnici, serviserji, dimnikarji, taksisti, terenska prodaja, zavarovalniški agentje itd.)

Mobile cashier can:
- Easy installation and use
- Quick Search items
- The rapid issuing of an invoice, delivery note
- Easy editing the code
- Easy making Closing Cash
- Automatically store data in the cloud
- Automatic data synchronization
- Automatic upgrade new versions
- Link with the information system PARS
- Connection to the registry of business entities
- A simple and centralized control
- Works on tablet PCs and smart mobile phones with Android or Windows

Checkout is designed to:
- Restaurants and bars
- Hairdressing and beauty salons
- Sporting associations and clubs
- Dentists
- Doctors
- Pharmacy
- Farmhouses
- Lawyers
- Notaries
- Entrepreneurs who conduct business in the field (eg. Farmers market, repairers, Chimney Sweeps, taxi drivers, field sales, insurance agents, etc.).

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less