Byggekortleser
SmartDok AS
1.6.2 Varies with device
SmartDok Byggekortleser er en lisensbasert ekstrafunksjon til SmartDok og firmaet må ha denne aktivert for å ta applikasjonen i bruk. Om dere ikke har denne modulen aktivert ta kontakt med Ascella for å bestille.

SmartDok Byggekortleser er en tjeneste for å registrere inn- og utpasseringer elektronisk på byggeplass, løsningen oppfyller myndighetskravet om mannskapsliste/oversiktsliste på byggeplass. SmartDok Byggekortleser leser norske byggekort.

Tilhørende rapporter på oppmøtte og passeringer er tilgjengelig på www.smartdok.no.

Applikasjonen leser av byggekort ved hjelp av NFC(Near field communication).

Anbefalte nettbrett med NFC-leser:

· Sony Xperia Z Tablet

· Sony Xperia Z3 Compact Tablet

· Sony Xperia Z4 Tablet

· SAMSUNG Galaxy Tab 4 Active

SmartDok Building Card Reader is a license based added feature to SmartDok and the firm must have this enabled to take the application in use. If you do not have this module enabled contact Ascella to order.
 
SmartDok Building Card Reader is a service for registering movement in and out electronically at the construction site, the solution meets statutory requirement crew list / track list on site. SmartDok Building Card Reader reads Norwegian building cards.
 
Accompanying reports on attending and passes are available at www.smartdok.no.
 
The application reads build cards using NFC (Near field communication).

Preferred tablet with NFC reader:

· Sony Xperia Z Tablet

· Sony Xperia Z3 Compact Tablet

· Sony Xperia Z4 Tablet

· SAMSUNG Galaxy Tab 4 Active

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less