Kvalitetsmagasinet
Nordreportern
1.0 Varies with device
Kvalitetsmagasinet är tidningen för dig som arbetar professionellt med kvalitet och verksamhetsutveckling. Nyttoperspektivet genomsyrar tidningen och som läsare får du både praktiska redskap och nya idéer för det dagliga arbetet. Du får ta del av exempel från verkligheten där olika typer av verksamheter delar med sig av sina erfarenheter, men också hämta inspiration och bra tips för din egen utveckling.

Kvalitetsmagasinet tar ett brett grepp om kvalitetsfrågorna och skriver om både verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Quality Magazine is the magazine for people who work professionally with quality and business development. Benefit perspective permeates the newspaper and as a reader you get both practical tools and new ideas for everyday work. You may have access to real-life examples where different types of businesses will share their experiences, but also inspiration and great tips for your own development.

Kvalitetsmagasinet takes a broad view of quality issues and writes about both organizational development, quality and leadership.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less