MoistPal
DataPolarna AB
1.1.0 Varies with device
MoistPal-appen används tillsammans med MoistPal fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror.

Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.

Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl.

MoistPal app used with MoistPal moisture meter for sampling the moisture content of sawn timber.

Measurement data is transmitted and stored automatically so that users immediately after the measurement can print reports, etc.

Data from MoistPal can be downloaded and integrated with the saw's other systems such as SawInfo, drying systems ERP etc.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less