Entré Portal
Hantverksdata Norden AB
2.1.1 Varies with device
Entré Portal är en förlängning av de svenska ERP-systemen Entré, Ahlsell Office, Entré Office och Bilanco. Entré Portal är ett orderhanteringsverktyg riktat mot fältarbetande personal. Trots att programmet är tillgängligt på engelska, svenska, finska, norska och danska så utnyttjar vissa delar av användargränssnittet förberedda vyer från det underliggande ERP-systemet. Dessa vyer är inte automatiskt översatta utan beror på språket i ERP-systemet vilket i majoriteten av fallen är svenska. Applikationen är bara användbar för de som använder Entré, Ahlsell Office, Entré Office eller Bilanco som administrativt program.

Entrance Portal is an extension of the Swedish ERP systems Entrance, Ahlsell Office, Admission Office and Bilanco. The entrance portal is an order management tools targeted at mobile workers. Although the program is available in English, Swedish, Finnish, Norwegian and Danish as using certain elements of the user-prepared views from the underlying ERP system. These views are not automatically translated it depends on the language of the ERP system, which in the majority of cases are Swedish. The app is only useful for those who use Entrance, Ahlsell Office, Admission Office or Bilanco as administrative programs.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less