Digital Arbetssedel - Hogia
Hogia Transport Management Systems
0.8.4 Varies with device
Detta är framtidens sedel – helt enkelt.

Med den digitala arbetssedeln håller du enkelt ordning på dina arbetssedlar, oavsett om du befinner dig på arbetsplatsen, på vägen eller rent av hunnit hem.

Det finns ingen anledning att tyda kladdig handstil, leta efter arbetssedlar i handskfacket eller tillåta långa ledtider till fakturering. När arbetssedeln är klar är du det med och den finns direkt tillgänglig för ekonomipersonal, kund och andra som du vet är intresserade.

- Rapportera arbete
- Låt kunden signera
- Skicka in arbetssedeln digitalt

Kanske det bästa av allt: Det behöver inte kosta dig ett öre och din nya digitala kompis är alltid tillgänglig!

Läs mer på http://www.arbetssedel.se/ och skapa ett konto för att komma igång direkt.

Arbetssedel, körsedel, tidssedel mfl. Kärt bart har många namn.

This is the future bill - simply.

With the digital worksheet keeps you easily organize your job tickets, whether you are at work, on the road or even reached home.

There is no need to decipher messy handwriting, look for work cards in the glove compartment or allow long lead times to invoicing. When the worksheet is completed, you are there with and are directly accessible to the finance staff, customers and others who you know are interested.

- Report work
- Allow customers to sign
- Submit the worksheet digital

Perhaps best of all: It does not cost you a penny and your new digital friend is always available!

Read more at http://www.arbetssedel.se/ and create an account to get started right away.

Worksheet, körsedel, time bill and others. Dear offense has many names.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less