Kalmar Energi
Evado Mobile Solutions
1.1 Varies with device
Välkommen till Kalmar Energis app!
Kalmar Energis nya app underlättar för dig att hantera dina uppgifter - men också att hålla koll på din energianvändning och eventuella driftstörningar. Allt direkt i din mobil.

Du kan bland annat:

- Logga in på Mina Sidor
- Se din energianvändning för el och fjärrvärme
- Se dina fakturor
- Få aktuell driftinformation
- Kontakta Kundcenter
- Teckna om ditt elhandelsavtal
- Följa aktuella energipriser
- Läsa våra nyheter

Du hittar även information om elavtal, fjärrvärme, kyla och pellets. Du kan även läsa mer om vår elbilspool och lära dig mer om mikroproduktion och om vår solcellsanläggning.

Med appen kan du även följa det rörliga elpriset (spot) för det elområde du valt. Med hjälp av vår bevakningstjänst meddelas du dessutom när spotpriset når den nivå du valt. Kalmar Energi förmedlar Nord Pools uppgifter om spot- och terminspris och kan inte garantera att informationen är fullständig eller riktig.

Welcome to Kalmar Energi app!
Kalmar Energi's new app makes it easier for you to manage your data - but also to keep track of your energy use and possible breakdowns. All directly in your mobile.

You can, among other things:

 - Log on to My Pages
 - See your energy for electricity and district heating
 - View your invoices
 - Get current operating information
 - Contact Customer Center
 - Draw on your electricity supply contract
 - Comply with current energy prices
 - Read our news

You can also find information about electricity contracts, heating, cooling and pellets. You can read more about our electric car and learn more about the micro-production of our solar system.

With the app, you can also follow the moving electricity price (spot) for the electricity area you have selected. Using our monitoring service notifies you also, if the spot price reaches the level you selected. Kalmar Energi Nord Pool conveys data on spot and futures price and can not guarantee that the information is complete or accurate.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less