Locum Möten
MeetApp Events
3.35 Varies with device
Mötesapp för dig som deltar i möte eller konferens anordnad av Locum. Appen kan användas för att visa program, dela information och dokument samt som workshopsverktyg med funktion för både mentometer- och fritextfrågor. Appen kan även användas för att dela kontaktuppgifter och för att skriva och skicka minnesanteckningar.

Mötesapp for those participating in the meeting or conference organized by the locum. The app can be used to display the program, share information and documents, as well as workshops tools with functionality for both response meter, and free text. The app can also be used to share contact information, and to write and send notes.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less