BAS-kontoplan 2014
Norstedts Juridik
3.0 Varies with device
BAS-kontoplan är en app i serien Svensk Redovisning från Norstedts Juridik.
Denna version innehåller den kompletta kontoplanen BAS 2014. Bakom Svensk Redovisning och BAS-kontoplanen står BAS-intressenternas Förening vars medlemmar är flera branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Publikationerna i Svensk Redovisning är det ledande stödmaterialet för bokföring och bokslutsarbete i Sverige.

Du kan bläddra och söka bland BAS-kontoplanens alla konton. Ordregistret i appen gör det ännu enklare att hitta rätt konto.

Efter registrering får du tillgång till mer information om respektive huvudkonto, nämligen uppgift om SRU kod, kort beskrivning av kontots innehåll samt till vilken rad i årsredovisningen som kontot normalt tillhör.

BAS chart of accounts is an app in the series Swedish Accounting from Collins Law.
This version contains the complete nomenclature BAS 2014. Behind the Swedish Financial Accounting and BAS nomenclature stands BAS-stakeholder association whose members are several professional organizations, interest groups and government agencies. The publications of the Swedish Financial Accounting is the leading material supporting the bookkeeping and accounting work in Sweden.

You can browse and search through the BAS account plan all accounts. Word register in the app makes it even easier to find the right account.

After registering you will have access to more information on each main account, namely the task of SRU code, short description of the contents of the account and the number of row in the annual report that the account normally belongs.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less