Telenor One 2.0
Telenor Sverige
1.5.3 Varies with device
Telenor One 2.0 är en växel i molnet som samlar alla växelfunktionerna i din mobil. Växeln fungerar som ett nav och binder företagets kommunikation samman och når ut till alla medarbetare, vart de än är. Det ökar effektiviteten och tillgängligheten, ni behöver inte ens vara på kontoret för att använda växeltjänsterna.

Genom Telenor One-appen får du som användare tillgång till ett flertal tjänster som blir smidigare och lättare att använda via appen. Du kan t ex söka på dina kollegor och se om de talar i telefon, är hänvisade eller tillgängliga. Du kan också enkelt hänvisa din telefon i appen och på så vis tala om för telefonisten, kollegor och partners att du är upptagen och när du åter är anträffbar.

Med Telenor One-appen blir det också enklare att hantera dina samtal, genom den kan du enkelt koppla samtal vidare till kollegor. Kort sagt – med appen i din mobil har du alltid nära till dina växeltjänster.

Appen fungerar för alla som har ett Telenor One 2.0-abonnemang. Är du osäker på om ditt abonnemang ingår i Telenor One 2.0 så kan du fråga din kontaktperson på Telenor.

Läs mer om Telenor One på vår hemsida telenor.se/foretag.

Telenor One 2.0 is a shift in the cloud that gathers all the PBX features in your mobile. The switch acts as a hub and connecting corporate communications together and reaches out to all people, wherever they are. It increases the efficiency and availability, you need not even be in the office to use the gear services.

Through Telenor One app, you as a user access to a number of services that are more flexible and easier to use through the app. For example you can search on your colleagues and see if they are on the phone, are referred or available. You can also easily refer your phone app and thus tell the attendant, colleagues and partners that you are busy and when you return is reached.

With Telenor One app also makes it easier to manage your calls, through it you can easily transfer calls to colleagues. In short - the app on your phone you are always close to your switchboard services.

The app works for everyone who has a Telenor One 2.0-subscription. Not sure if your subscription is part of Telenor One 2.0, you can ask your contact at Telenor.

Read more about Telenor One of our website telenor.se/foretag.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less