KOBEIN MINI
KOPIT d.o.o.
3.25 Varies with device
Kobein mini je program za enostavno blagajniško poslovanja vseh vrst malih podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo storitev ali blaga (npr. gostinski lokali, frizerski in kozmetični saloni, različni servisi, avtomehanične delavnice, fitnesi, terenska prodaja, prodaja na stojnicah, optike, cvetličarne, idr…)

Android aplikacija je del obeh paketov KOBEIN MINI in KOBEIN MINI XS.

Aplikacija omogoča enostavno izdajo paragonskih računov (z možnostjo vpisa fizične in pravne osebe na račun), kreiranje dnevnih in delnih zaključkov, ponuja pregled izdanih računov in kreiranih zaključkov, hitro urejanje šifranta in seveda davčno potrjevanje računov.

Naš zanesljiv POS sistem je spletna aplikacija, ki je sinhronizirana z Android aplikacijo.

Glavne prednosti takšne zasnove so sledeče:
- minimalizirano tveganje izgube kateregakoli podatka ali računa
- dostop do podatkov kadarkoli in kjerkoli
- dostop do podatkov s katerekoli naprave (v primeru težav z eno napravo, se v svojo blagajno prijavite z drugo napravo in nadaljujete z delom)

Izbirate lahko med dvema različicama programa: KOBEIN MINI in KOBEIN MINI XS.

KOBEIN MINI omogoča celovito poslovanje (tudi v več poslovnih enotah): vodenje zalog, izdajo računov, ponudb, dobavnic, računov pravnim osebam, tisk A4 računa, uvoze in izvoze xml datotek ter različne grafične analize poslovanja.

Kobein MINI XS različica, pa je primerna za poslovanje v eni poslovni enoti in je namenjena izključno enostavni izdaji paragonskih in A4 računov ter računov z zapisom pravne ali fizične osebe.

V vse pakete je vključen tudi računovodski vmesnik, ki vašemu računovodji omogoča vpogled in izvoz vseh podatkov, ki jih pri svojem delu potrebuje. Nudimo tudi možnost prilagoditve izpisov za različne računovodske programe.

** Registrirajte se v spletno aplikacijo na spletni strani www.kobeinmini.eu in brezplačno preizkušajte blagajno 30 dni popolnoma brez obveze.

*** V Android aplikacijo se prijavite z uporabniškim imenom in geslom določenim ob registraciji uporabniškega računa v spletni aplikaciji.

Preverite tudi našo ponudbo ugodnih paketov strojne opreme na spletni strani

www.kobeinmini.eu.

Kobein mini is a program for easy cash transactions of all types of small businesses that are engaged in the sale of services or goods (eg. Catering, hairdressing and beauty salons, various stations, garages, fitness, field sales, sales stalls, optics, flower shop , etc ...)

Android app is part two packages KOBEIN MINI and MINI KOBEIN XS.

The application makes it easy to issuing Continuous accounts (with the possibility of entry of natural and legal persons on the account) to create daily and partial conclusions, provides an overview of invoices issued and created the conclusions quickly edit the code and of course a tax certification of accounts.

Our reliable POS system is a web application that is synchronized with the Android app.

The main advantages of such an approach are as follows:
- Minimalizirano risk of losing any data or accounts
- Access to information anytime, anywhere
- Access to data from any device (in case of problems with a device in her purse sign with another device and continue working)

You can choose between two versions of the program: KOBEIN MINI and MINI KOBEIN XS.

KOBEIN MINI provides comprehensive operations (including several business units): inventory management, invoicing, offers, delivery notes, invoices legal persons, prints A4 accounts, importing and exporting of XML files and various graphical analysis operations.

Kobein MINI XS version is suitable for operations in one business unit and is intended exclusively simple issue printed receipts and A4 accounts and accounts with a record legal or natural persons.

In all packages it is also included accounting interface that allows access to your accountants and export all the data to their work needs. We also offer the possibility of adapting the output to a variety of accounting programs.

** Register in the Web application on the website www.kobeinmini.eu free and tested Treasury 30 days completely without obligation.

*** The Android app, log in with your username and password specified during registration account in the web application.

Also check our offer attractive packages of hardware on the website

www.kobeinmini.eu.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less