BeTipster SK
Business Logic s.r.o.
1.3 Varies with device
Aplikácia pre makléra spoločnosti Fincentrum Reality s.r.o.
Aplikácia zobrazuje maklérom zoznamy jeho tipov a dopytov. Prihlásený maklér má možnosť vytvárať nové tipy a dopyty, pridávať nové aktivity k tipom a tiež nazerať na detaily už vytvorených tipov a dopytov. O nových tipoch a aktivitách je maklér informovaný notifikáciami.

Application for Real Estate Brokers Fincentrum Ltd.
The application displays a broker lists of tips and queries. Logged broker has the ability to generate new leads and requests, add new activities to tips and also to look at the details already created tips and queries. The new tips and activities, is a broker informed notifications.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less