Over kupón
Melon marketing, s.r.o.
1.4 Varies with device
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. prináša majiteľom reštauračných zariadení možnosť počítať a overovať kupóny priamo vo svojom mobile.

"Over kupón" funguje naozaj jednoducho!
1) Zoberiete kupóny emitované spoločnosťou LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
2) Naskenujete ich kamerou svojho telefónu
3) Na displeji sa vám zobrazia informácie o počte, sume a platnosti kupónov

Odporúčané použitie:

- Dávkové snímanie - rýchlejšie v prípade, že overujete viac ako jeden kupón (aplikácia načíta a overí viacero kupónov bez zbytočných potvrdzovaní a klikaní naviac).

- Snímanie po jednom - ideálne na overenie jedného kupónu

- Použitie histórie o nasnímaných kupónoch pre denný / týždenný / mesačný prehľad.

"Over kupón" - všetky informácie o kupónoch priamo vo vašom mobile.

V prípade potreby kontaktuje 02 / 32 55 35 33 alebo overkupon@chd.sk.

LE CHEQUE DEJEUNER Ltd. provides owners of restaurants option here to count and verify coupons directly to your phone.

"Over Certificate" works really easy!
1) Take coupons issued by LE CHEQUE DEJEUNER, Ltd.
2) Scan in the camera of your phone
3) The display will show information about the number, amount and validity of coupons

Recommended use:

- Batch scanning - quickly when verifying more than one coupon (application of loads and verified by the number of coupons without unnecessary validation and clicking extra).

- To take one - perfect for audited by one coupon

- Use recorded history about vouchers for daily / weekly / monthly report.

"Over Certificate" - all informations about coupons right on your phone.

If necessary, contact 02/32 55 35 33 or overkupon@chd.sk.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less