Over doklad
Finančná správa
3.0.4 Varies with device
Aplikácia Overenie pokladničného dokladu (OPD) slúži pre jednoduchú kontrolu pokladničných dokladov vystavených vo virtuálnej registračnej pokladnici (podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015).
Pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahuje okrem zákonom predpísaných povinných údajov aj unikátny identifikačný kód (na pokladničnom doklade reprezentovaný aj vizuálne formou QR kódu).

Application Verification of the receipt (OPD) is used for easy control of cash vouchers issued in the virtual cash register (under Act no. 289/2008 Coll., On the use of electronic cash registers in force from 01.04.2015).
Treasury document made virtual cash register contains in addition to the statutory mandatory particulars unique identification code (in the bill represented a form of visual QR code).

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less