Superkolky
Finančná správa
2.3.0 Varies with device
S aplikáciou Superkolky máte možnosť na základe nasnímaného QR kódu, alebo zadaním identifikátora kontrolnej známky, zistiť informácie o správnom označení spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou.
Ak sa údaje nezhodujú so skutočným stavom, máte možnosť odoslať informáciu o danej skutočnosti priamo z mobilnej aplikácie.

The application Superkolky you can under the scanned QR code, or by entering the identifier of the control mark, learn about proper labeling of consumer packaging tax stamp.
If the data do not match with the actual situation, you can send information on the facts directly from the mobile application.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less