Quick Support
KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
1.1 Varies with device
Aplikácia KODYS Quick Support Vám po zosnímaní alebo zadaní sériového čísla zariadenia zakúpeného v spoločnosti KODYS SLOVENSKO, s.r.o. zobrazí detaily o zariadení ako napr. typové číslo, názov a detaily zariadenia a iné, po stlačení tlačidla rýchla podpora Vám aplikácia nájde a zobrazí príslušnú jednoduchú rýchlu pomoc pri odstraňovaní základných problémov pre dané zariadenie, ako napríklad chybové stavy a ich odstraňovanie.


KODYS Quick Support is an application intended for getting device details which were bought at KODYS SLOVENSKO, s.r.o. company. After scanning or entering the device serial number, application will show you device details such as part number, device name and its details. After touching the Quick Support button, application will find and show you simple quick help page for the current device such as error messages and their clearing.

Application Support Quick KODYS only after capturing or entering the serial number of the equipment purchased KODYS Slovakia, sro shows details about the device, such as. model number, name and details of the device and, upon pressing the quick podpora you find the application and displays the corresponding simple quick help with basic troubleshooting for the device, such as error conditions and their remedies.


KODYS Quick Support is an application Intended for getting device details Which were bought at KODYS Slovakia, sro company. After scanning or entering the device serial number, application will show you details Such as device part number, device name and its details. After touching the Quick Support button, find and application will show you simple quick help page for the current device Such as error messages and their clearing.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less