NLP Akadémia
NLP Akadémia
1.1.2 Varies with device
Váš osobný rast nebol nikdy jednoduchší: V aplikácii NLP Akadémie vždy nájdete všetky diely Vysielania NLP Akadémie + všetky nové články. Všetko celkom automaticky a zdarma.

Počúvajte obľúbené Vysielanie o NLP vo vašom mobile alebo v tablete. Čítajte vzdelávacie články o úspešnej komunikácii, o tom ako dosiahnete úspech a o tom, ako si vytvoriť šťastnejší a radostnejší život.

Váš osobný rast tak konečne máte stále poruke. Doma i na cestách :)

Jednotlivé diely si môžete jediným kliknutím stiahnuť do vášho mobilu alebo tabletu…
Môžete nás tak počúvať a čítať kdekoľvek, aj keď nie ste online: Na dovolenke, v lietadle, alebo hoc aj vo vesmíre :)

Stiahnite si túto bezplatnú aplikáciu a pripravte sa na svoju pozitívnu zmenu :)

Your personal growth has never been easier: Go to the NLP Academy always see all of a broadcast NLP Academy + all new articles. All completely automatically and free of charge.

Listen to your favorite Posting of NLP on your phone or tablet. Read educational articles about successful communication, on how to succeed and how to create a happier and more joyful life.

Your personal growth so finally you have at your fingertips. At home or on the road :)

Components available for one click download to your phone or tablet ...
You can only listen to us and read anywhere, even when you're online: On vacation in aircraft hoc or even in space :)

Download this free app and get ready for their positive change :)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less