PPCTeam Toyota
PPC TEAM plus
1.3.0 Varies with device
Mobilná aplikácia PPC TEAM Toyota Vám poskytne :
- plánovanie servisných obhliadok
- prehľad termínov servisu, ktoré Vás čakajú
- kompletnú a prehľadnú servisnú históriu Vášho vozidla
- možnosť pridávania viacerých vozidiel
- jednoduché kontaktovanie servisu
- rýchle volanie v prípade autonehody, do servisu a na asistenčnú službu
- kontakt na servis, telefonicky, emailom, mapu ako sa k servisu dostanete a otváracie hodiny
- aktuálny prehľad o všetkých servisných a predajných akciách
Jednoducho máte servis vo vrecku !

Mobile Application PPC TEAM Toyota will provide:
- Planning Service sightings
- Table service terms that are waiting for you
- Complete and transparent service history of your vehicle
- The possibility of adding more vehicles
- Easy contact service
- Quick call in case of accident, to service and assistance service
- Contact the service by phone, email, map how to get services and opening hours
- An updated overview of all service and sales events
Just have service in your pocket!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less