E-shop Demo
AppElis.com
1.5.3 Varies with device
Prevádzkujete e-shop? Vyberte si k nemu aplikáciu od Vaša Apka. Vaši zákazníci v nej nájdu špeciálne ponuky, ktoré majú možnosť objednať cez košík. Aplikácia zákazníkov upozorní na akcie a novinky cez push notifikácie priamo na obrazovku ich mobilného telefónu.

Cez Vaša Apka vám zostavime aplikáciu pre váš e-shop na mieru. Nesie vaše logo, váš názov, váš brand. Pre platformu Android a iPhone. Tiež je možné ju prepojit s vašim webom.

Zostavenie mobilnej aplikácie je zdarma. A to vrátane grafických úprav a administračného rozhrania na správu. Platí sa mesačný paušál, podľa počtu aktívnych používateľov, ktorý zahŕňa beh aplikácií, údržbu a pravidelné aktualizácie.

Neváhajte sa na nás obrátiť na chcemeapku@vasapka.sk

You run an e-shop? Choose to it from your application Apka. Your customers will find the best special offers that are able to order through the basket. Customer applications indicates actions and update through push notifications directly on the screen of their mobile phone.

Through your Apka we build applications for your e-shop to peace. You carry your logo, your name, your brand. For the platform Android and iPhone. You can also be linked to your Web site.

Compilation mobile application is free of charge. Including layouts and administration interface to manage. It pays the monthly fee according to the number of active users, which includes running applications, maintenance and regular updates.

Do not hesitate to contact us at chcemeapku@vasapka.sk

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less