TPS Perfect Shine
kasa utha
1.0.4 1.5mb

โปรแกรม TPS Perfect Shine เป็นโปรแกรมสำหรับลูกค้า TPS Perfect Shine ที่ใช้แจ้งเตือนเมื่อถึงคิวนัดทำรถหรือนำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นและข่าวสารแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบจากระบบอุปกรณ์ Smartphone บน Android. เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของร้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น..

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less