FIREFISH
TNO
1.0.3 Varies with device
FIREFISH is een app speciaal voor zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed en kan ook gebruikt worden door brandweer en brandveiligheidsadviseurs. Voeg locaties en gebouwen toe en vul voor elk gebouw de gewenste scan(s) is. Door het invullen van een vragenlijst (onderverdeeld in duidelijke categorieën)en het toevoegen van opmerkingen en foto’s wordt de scan doorlopen. Na het invullen kan een rapport met resultaten in PDF gegenereerd worden.

FIREFISH is gebaseerd op de meest recente eisen (Bouwbesluit 2012). Naast wettelijke eisen worden ook compenserende maatregelen meegenomen in de app. Zo wordt een compleet beeld verkregen van de brandveiligheidssituatie van het zorggebouw.

Meer weten? Kijk op tno.nl/firefish, daar is ook een handleiding te vinden.

Disclaimer: gebruik van de FIREFISH app conform TNO voorwaarden

FIREFISH is an app specifically for healthcare and care property owners and can also be used by firefighters, fire safety advisors. Add sites and buildings and make for each building the scan (s). By filling in a questionnaire (divided into clear categories) and adding comments and pictures through the scan. After completing a report of results can be generated in PDF.

FIREFISH is based on the latest requirements (Decree 2012). In addition to statutory requirements are also countervailing measures included in the app. Thus, a complete picture of the fire safety situation of the hospital building.

Learn more Visit tno.nl / firefish, there is also available a manual.

Disclaimer: Use of FIREFISH app accordance TNO conditions

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less