Mobil cihazınıza kuracağınız, Mobil Tüketici uygulaması ile Tüketici Sorunları ile ilgili Bilgi bankasına, Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine ait iletişim bilgilerine, Tüketicilerle ilgili güncel etkinliklere ve duyurulara ulaşabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden Tüketici, Reklam ve Ürün Güvenliği Şikayetleri yapılabilmektedir. Tüketici Şikayetleri ikamet ettiğiniz yerdeki Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerine iletilecektir. Reklam ve Ürün Güvenliği Şikayetleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

Tüketici ve Reklam şikayetleri yapılabilmesi için T.C. Kimlik numarası ve E- Devlet şifresine sahip olunması gerekmektedir.

You can set up your mobile device, Mobile Consumer Application for Consumer Problems related to Knowledge base, the contact information of the Arbitration Committee for Consumer Problems, the consumer can reach up to date on events and announcements. Consumers of mobile applications, Advertising and Product Safety Complaints can be made. Consumer Complaints Consumer Problems in your place of residence will be forwarded to the arbitral tribunal. T. C. Advertising and Product Safety Complaints Ministry of Customs and Trade Directorate General for Consumer Protection and Market Surveillance will be delivered to.

Consumer complaints can be made and Advertising TC ID number and password E-Government must be owned.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less