Tim Viec Nhanh - web viec lam
TimViecNhanh.com
1.0 0.9mb
Ứng dụng Tìm Việc Nhanh cập nhật tin tuyển dụng việc làm tại http://www.timviecnhanh.com dành cho người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tự hào là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực việc làm trực tuyến đã được bảo hộ độc quyền từ năm 2008. Tìm Việc Nhanh, sau hơn 06 năm thành lập đã hoàn thành tốt vai trò kết nối công việc và việc làm cho hơn 1.000.000 ứng viên tìm việc. Hiện tại, lượng truy cập vào website http://www.timviecnhanh.com mỗi ngày trên 200.000 lượng truy cập, được báo tuổi trẻ đưa tin là một trong hai website việc làm có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam.

Ứng dụng được phát triển bởi http://www.timviecnhanh.com

Find The Fastest Application updates http://www.timviecnhanh.com recruitment jobs for job seekers and employers.

Proud to be well-known brand in the field of online jobs has been protected since 2008 exclusively. Find The Fastest, after more than 06 years has been established to fulfill the job role and connection over 1,000,000 jobs for job seekers. Currently, http://www.timviecnhanh.com website traffic to over 200,000 daily traffic, the youth newspaper reported that one of the two jobs website traffic in Vietnam.

The application was developed by http://www.timviecnhanh.com

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less