Tuyển Dụng - Tuyen Dung Nhanh
TimViecNhanh.com
1.0 0.8mb
Ứng dụng Dành cho Nhà Tuyển dụng cập nhật, đăng tin tuyển dụng, tìm hồ sơ người tìm việc tại http://www.timviecnhanh.com ngay lập tức bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trên bất kỳ thiết bị nào sử dụng HĐH Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, thiết bị đọc..)
Ứng dụng được phát triển bởi http://www.timviecnhanh.com

Applications For Employers updates, posting recruitment, job seekers find records in http://www.timviecnhanh.com immediately anytime, anywhere, on any device using Android (smartphones, tablets, computers, reading devices ..)
The application was developed by http://www.timviecnhanh.com

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less