Nails POS
Young POS
250615 Varies with device
Chương trình được thiết kế dễ sử dụng và hoàn toàn phù hợp với các mô hình quản lý của người Việt Nam. Giúp quý vị dễ dàng kiểm soát Doanh Thu kinh doanh, Kiểm soát tiền chia cùng với thợ (bao gồm tiền Tip) với nhiều kiểu ăn chia. Chương trình gồm các chức năng tiêu biểu :
- Quản lý doanh thu hằng ngày.
- Quản lý tiền commision thợ.
- Quản lý tiền Tip thu qua Credit Card.
- Quẹt thẻ Credit Card với chi phí thấp nhất. (10% so với hợp đồng hiện tại của quý khách)
- Kết nối hệ thống Smart Piggy cài trên Smart Phone của khách hàng để chăm sóc khách hàng qua SMS.
Vui lòng liên hệ Mr Larry Dang 940-3373259 để được nhận máy cảm ứng miễn phí, chỉ áp dụng tại Mỹ và Canada.

Hair & Nails POS is designed to control your business, giving you the tools to increase revenue and reduce costs. From data entry through to reporting, all aspects of Hair & Nails POS make use of the intuitive interface. Designed for speed and accuracy, operation of Hair & Nails POS is simplicity itself.
- Daily Sale Report.
- Commission and Tips.
- Credit Card Processing with the lowest fees.
- Smart Piggy Mobile Apps on Smart Phone (Coupon, Redeem Points, Making Appointments online)
Please contact to Mr Larry Dang 940-3373259 to get more information about the Free POS Touch Screen.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 - 4.4

...more ...less