Zjazd PLTR 2013
MeetingApplication.com
1.0.1 Varies with device
"Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Przypadł mi zaszczyt skierowania do Państwa słów zaproszenia do udziału w 40 Zjeździe Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego we Wrocławiu. (...)

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne będzie miało w czasie Zjazdu „okrągłe” 88 lat, dlatego chciałbym, aby Zjazd był okazją nie tylko do przedstawienia najnowszych dokonań naukowych i zawodowych, ale również momentem refleksji i dumy nad tak długą już tradycją polskiej radiologii.

Kieruję zaproszenie do Państwa na XL Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w szczególnym 2011 roku, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Heweliusza i Czesława Miłosza. Nam radiologom musi być szczególnie bliska postać Marii Skłodowskiej-Curie, „kobiety naukowca wszechczasów”, jak pisał w 2009 r. magazyn „New Scientist”. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 i 1911 roku, opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych, a tym samym wniosła olbrzymi wkład w rozwój radiologii. (...)

Na miejsce Zjazdu wybraliśmy Wrocławskie Centrum Kongresowe, największy na Dolnym Śląsku obiekt konferencyjny, którego wiele polskich miast nam zazdrości, położony w sąsiedztwie historycznej Hali Stulecia (obiektu wpisanego na listę UNESCO), w przepięknym otoczeniu terenów rekreacyjnych Parku Szczytnickiego, Pergoli i wrocławskiej Fontanny. Centrum wyposażone jest w najnowocześniejsze systemy audiowizualne i informatyczne, co usprawni nasze obrady. (...)

Żywię głęboką nadzieję, że spotkamy się w czerwcu 2013 roku we Wrocławiu i będziemy mieli okazję dyskutować w twórczej i przyjacielskiej atmosferze, a równocześnie spędzić miło czas w naszym pięknym mieście."

W oczekiwaniu na spotkanie
Prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek
Prezydent Zjazdu
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

"Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues and Friends,

I have the honor fell referral for your words of invitation to participate in the 40 Congress of the Polish Medical Society of Radiology in. (...)

Polish Medical Society of Radiology will have during Congress 'round' 88 years, so I would like to Congress was an opportunity not only to present the latest achievements of scientific and professional, but also a time of reflection and pride over so long a tradition of Polish radiology.

I extend an invitation to you to the XL Congress of the Polish Medical Society of Radiology in particular 2011, published by the Polish Sejm Year of Maria Sklodowska-Curie, Johannes Hevelius and Czeslaw Milosz. We radiologists must be particularly close to the figure of Marie Curie, "a woman scientist of all time," he wrote in 2009, the magazine "New Scientist". Two-time Nobel Prize winner in 1903 and 1911, developed a theory of radioactivity and radioactive isotopes separation technique, and thus has made a huge contribution to the development of radiology. (...)

In place of the Congress chose Wroclaw Convention Center, the largest facility in Lower Silesia conference, which many Polish cities envy us, located adjacent to the historic Centennial Hall (Building the UNESCO), in the beautiful surroundings of the park recreational areas Szczytnicki Pergola and Wroclaw Fountain. The center is equipped with the latest audio-visual and information technology systems, which will improve our deliberations. (...)

I sincerely hope that we will meet in June 2013 in Wroclaw and will have the opportunity to discuss in a creative and friendly atmosphere, and at the same time have a nice time in our beautiful city. "

In anticipation of the meeting
Professor. Assoc. MD Mark Sąsiadek
President of the Congress
Polish Medical Society of Radiology

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less