Erbis Data Input
Van Beek Ingenieurs
1.0.5 Varies with device
Met Erbis Data Input kunt u eenvoudig uw meterstanden periodiek opnemen en invoeren in Erbis (software voor energiemonitoring).

Enkele highlights:

- Looproutes instellen voor meteropname
- Ook offline meetdata invoeren
- Geschikt voor scannen type barcode: QR-code, Data_Matrix, UPC_E, UPC_A, EAN_8, EAN_13, CODA_128, CODE_39 en ITF.
- Controle: compleetheid meteropname tijdens route
- Controle juistheid invoer (datavalidatie)

De Erbis Data Input biedt u diverse looproutes aan voor uw meterstanden opname. U kunt uw meterstanden opnemen volgens een door u bepaalde looproute, of door middel van een barcode die u aan uw meter hangt. Er is geen extra software nodig om barcodes te genereren, waardoor fouten in opnames direct geƫlimineerd worden.

De meest gebruikte type barcodes kunnen gescand worden met Erbis Data Input. Afhankelijk van uw mobiele apparaat, zijn er nog aanvullende barcodes mogelijk.

In de app kunt u uit meerdere looproutes kiezen. U kunt uw data offline invullen op locaties waar u geen netwerkverbinding heeft. Daarnaast krijgt u een melding wanneer uw meterstand onjuist is en kunt u zien welke meters op uw opnamelijst nog niet zijn ingevoerd.

Energiemanagement en validatie van uw facturen op een eenvoudige wijze!
Erbis biedt u maximale flexibiliteit. Energieverbruiken van elektriciteit, gas, warmte en water worden ingevoerd in Erbis. Maar ook vermogens, het aantal gebruikers, productie-eenheden en bezoekersaantallen kunnen in Erbis worden geregistreerd. Kortom alles wat invloed heeft op uw energieverbruik kunt u invoeren. U meet, Erbis registreert, valideert, analyseert en rapporteert. Inzicht in uw energieverbruik op een gebruiksvriendelijke wijze.

Erbis Data Input app is geschikt voor iOS, Android en Windows Phone.

Erbis is een product van Van Beek Ingenieurs B.V.. Voor meer informatie bezoek vanbeek.com of bel T +31(0)26 44 578 57.

With Erbis Data Input you can easily record your meter readings periodically and enter into Erbis (energy monitoring software).

Some highlights:

- On foot set for meter reading
- Also enter offline measurement data
- Suitable for scanning barcode type: QR code Data_Matrix, UPC_E, UPC_A, EAN_8, EAN_13, CODA_128, CODE_39 and ITF.
- Control: completeness meter reading during route
- Control input accuracy (data validation)

The Erbis Data Input offers several walking routes for your meter recording. You can record your meter according to a certain route through you, or through a barcode that will depend on your meter. There is no additional software needed to generate barcodes, making errors in recordings eliminated immediately.

The most common type of barcodes can be scanned with Erbis Data Input. Depending on your mobile device, there are additional barcodes possible.

In the app you can choose from several routes. You can fill your data offline in places where you have no network connection. In addition, you will be notified when your meter is wrong and you can see which meters have not yet been entered on your record list.

Energy Management and validation of invoices in a simple way!
Erbis offers maximum flexibility. Energy Consumption of electricity, gas, heat and water are introduced into Erbis. But also capabilities, number of users, production units and visitors can be registered in Erbis. In short everything that affects you can enter on your energy consumption. You measure, Erbis register, validate, analyze and report. Understanding your energy on a user-friendly manner.

Erbis Data Input App is available for iOS, Android and Windows Phone.

Erbis is a product of Van Beek Engineers BV. For more information visit vanbeek.com or call +31 (0) 44 578 26 57.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less