Taxi360
VHCSoft
1.0 4.6mb

Taxi 360 là ứng dụng nhằm giúp cho người dùng có thể tìm và sử dụng dịch vụ Taxi tiện lợi hơn. Ngoài ra nó còn cho phép các tài xế taxi có thể tăng thu nhập qua việc cập nhật được nhiều chuyến hơn so với phương pháp thông thường.

Phiên bản này không thương mại, chỉ phục vụ nội bộ.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less