ADV System
Digital Systems Co.,LTD
1.0.2 Varies with device
1) Xử lý vận đơn
2) Lưu dữ liệu chạy offline
3) Upload dữ liệu khi có kết nối mạng

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less