Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Vinataba-saigon) là doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu ngành sản xuất thuốc lá Việt Nam về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội. Công ty luôn đi đầu ngành về đổi mới công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến. Và mSales-TLSG được thiết kế riêng theo đặc thù công ty, cung cấp giải pháp phân phối và bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý công tác phát triển thị trường, giám sát nhân viên bán hàng và chăm sóc điểm bán lẻ thông qua bản đồ số và GPS.

Saigon Tobacco Company (VINATABA-Saigon) is a typical enterprise sector leading tobacco producer Vietnam in productivity, quality and socio-economic efficiency. The company has always been leading the industry in technological innovation and application of advanced science and technology, innovation promotion. And mSales-TLSG designer-specific companies, providing solutions help distributors and sales managing enterprise market development and supervision of sales staff and retail point of care through the number and GPS maps.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less