WEALTH MASTERY
IVE TRADING CO.,LTD
1.0 Varies with device
Đào Hoàng Cường hiện tại là một chuyên gia, diễn giả đặc biệt về Facebook Marketing. Anh đã khái quát hóa những kiến thức kĩ thuật hết sức phức tạp vốn khó hiểu trở nên dễ hiểu cho hơn 4000 học viên trong 3 năm qua.

Hơn 300 học viên được anh đào tạo chuyên sâu và cầm tay chỉ việc đã tạo ra những kết quả đang kinh ngạc. Có những doanh nghiệp tăng hơn 400% doanh số chỉ sau 3 tháng. Nhiều cá nhân làm công ăn lương đã bỏ hẳn công việc để kinh doanh trên facebook, tạo ra nguồn thu nhập ổn định 60 triệu/ tháng.

Những khách hàng anh đã từng đào tạo, triển khai chiến dịch và tư vấn chuyên sâu: Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Sacombank, Thương hiệu Mỹ phẩm Menard Nhật bản, Mỹ phẩm Ohui, Thực phẩm chức năng Tảo Mặt Trời, Men vi sinh Bifina, Dầu Đông Y Thu Hương, Hãng xe Mazda Việt Nam, Bất động sản Trường Phúc, Cengroup,… cũng như nhiều cá nhân khác.

Hiện tại anh đang là social Media Manager của ONNET JSC, cũng như đảm nhận nhiều vai trò tư vấn chiến lược cho các công ty đa ngành. Và đặc biệt là vai trò dẫn dắt học viên kinh doanh sau các khóa học.

Ứng dụng mà các bạn đang trải nghiệm cũng chính là một phần hỗ trợ của diễn giả Đào Hoàng Cường dành cho các học viên, với mong muốn cao nhất là các học viên áp dụng thành công những chiến lược tôi đã đào tạo, và thu được những kết quả đáng kinh ngạc.

Hoang Cuong Dao is an expert present, special speakers on Facebook Marketing. He has generalized technical knowledge downright confusing inherent complexity becomes understandable for more than 4,000 students in the last 3 years.

More than 300 students are his specialized training and hands-on, making the results are astounding. There are now more than 400% sales increase after 3 months. Many salaried individuals had quit work to business on facebook, create a stable source of income to 60 million / month.

Customers who he has trained, deployed campaigns and intensive counseling: BIDV, Sacombank, Cosmetics Brand Menard Japan Cosmetics Ohui, Functional Foods Tao Sun, Probiotics Bifina, Oil Medicine Thu Huong, Vietnam Mazda car company, Real Estate Phuc Truong, Cengroup, ... as well as many other individuals.

Currently he is Manager of ONNET social Media JSC, as well as take on more strategic advisory role for multidisciplinary firms. And especially the role of business practitioners lead after courses.

Applications that you are experiencing is also supported in part by Dao Hoang Cuong speaker for the students, with the highest desire is that students successfully apply the strategies I've trained, and revenue the incredible results.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less