Phiên chợ Khởi nghiệp.
Vihat Technology Company Limited
1.1 Varies with device
PHIÊN CHỢ KHỞI NGHIỆP, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎTiếp nối sự thành công của Phiên chợ Khởi nghiệp - Doanh nghiệp vừa và nhỏ lần 1, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa cùng Vietnam Business Matching (VBM) đã quyết định Phiên chợ sẽ là sự kiện hàng tháng nhằm hỗ trợ hết mình cho các Doanh nghiệp Khởi nghiệp và Doanh nghiệp vừa và nhỏ.Nhằm đáp ứng nhu cầu đó của các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ và Tổ chức Kết Nối Giao Thương Viêt Nam (Vietnam Business Matching) tổ chức Phiên chợ Khởi Nghiệp và Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ.Đây là sự kiện nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, trình bày sản phẩm, tạo dựng thương hiệu, tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm trao đổi cơ hội kinh doanh hợp tác với nhau và tìm kiếm Co-Founder. Song song với Phiên chợ Khởi nghiệp, chúng ta có 02 HỘI THẢO và 01 BỮA TIỆC Kết nối Khởi nghiệp, được tổ chức tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa. ------------------------------------------------------------------------* HỘI THẢO 1: "SERVICES INNOVATION TRONG SME VÀ STARTUP"- THỜI GIAN: 8:30 – 10:00, 16/07/2016 - PHÍ THAM DỰ: 100.000 VND/ người* NỘI DUNG:- Tầm quan trọng và giá trị của đổi mới sáng tạo trong dịch vụ. - Các nguyên tắc và cách tiếp cận trong đổi mới sáng tạo dịch vụ. - Khó khăn thách thức. - Làm thế nào vượt qua thực tại khó khăn trong môi trường kinh Doanh Việt Nam: Điển cứu áp dụng đổi mới sáng tạo đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại chuỗi cửa hàng nhà thuốc Từ Phương. ------------------------------------------------------------------------* HỘI THẢO 2: "SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI SME VÀ STARTUP"- THỜI GIAN: 10:30 – 12:00, 16/07/2016- PHÍ THAM DỰ: 100.000 VND/ người- THỜI GIAN: 8:30 – 13:00, Ngày 16/07/2016- ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM- ĐỊA CHỈ: 268, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

FAIR START SESSION, AND MEDIUM ENTERPRISES NHOTiep the success of Fair Debut - Small and Medium Enterprises 1st, Business Incubator Center of Technology - University of Technology and Business Matching Vietnam (VBM) has Fair decision will be monthly events to support our best for the enterprise Debut and medium enterprises nho.Nham meet needs of start-up businesses and small and medium enterprises, Centre business incubator technology and organization trade connections Vietnam (Vietnam business Matching) Fair held on career and Medium enterprises & Nho.Day the event to help businesses market access, product presentation product, branding, search and recruitment, looking to exchange business opportunities to work together and look for Co-Founder. Along with Fair Debut, we have 02 and 01 FEAST WORKSHOP Debut Connect, held at the Center for Technology Business Incubator - Polytechnic University. -------------------------------------------------- ---------------------- * WORKSHOP 1: "INNOVATION IN SME AND SERVICES STARTUP" - TIME: 8:30 to 10:00, 16/07 / 2016 - FEES: 100,000 VND / person * CONTENT: - the importance and value of innovation in services. - The principles and approaches to service innovation. - Difficulties and challenges. - How to overcome real difficulties in the business environment in Vietnam: Case Studies of innovation applied to the health care products at drugstore chains from Phuong. -------------------------------------------------- ---------------------- * SEMINAR 2: "INTELLECTUAL PROPERTY AND ISSUES RELATED TO SME AND STARTUP" - TIME: 10:30 - 12:00, 16/07 / 2016- FEES: 100,000 VND / people- TIME: 8:30 to 13:00, on 16/07 / 2016- WHERE: University of Science - VNU HCMC. HCM- ADDRESS: 268, Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less