OneLyClub
Vihat Technology Company Limited
1.104 Varies with device
Tòa án EU (Tòa án liên minh châu Âu) ngày 15-6 chính thức chấp nhận các đồng tiền điện tử được phép trao đổi như các loại tiền tệ khác trên thế giới. Đây là một phương thức được cải tổ về giao dịch tài chính.
Tiến sỹ Ruja Ignatowa: Người sáng lâp, Bà chủ, Người điều hành của Onecoin Tiểu sử của Tiến sỹ Ruja: Sinh ra ở Sofia, Bungari Tốt nghiệp khoa Luật , đại học Oxford Học thạc sĩ Kinh tế ở đại học Konstanz Phó giáo sư ngành Luật ở Đại học Oxford và DDH Konstanz, luận văn đề tài sự tranh chấp giữa các công ty trong Liên minh châu Âu. Cựu đối tác liên kết với McKinsey & Công ty.

EU court (Court of the European Union) 15-6 formally accepted electronic currencies are allowed to exchange other currencies such as the world. This is an approach to reform of financial transactions.
Dr. Ruja Ignatowa: Founder, Hostess, Moderator of Onecoin Biography of Dr. Ruja: Born in Sofia, Bulgaria Graduated from Faculty of Law, University of Oxford Master of Economic Studies at the University of Konstanz Prof. Degree in Law at the University of Oxford and DDH Konstanz, the essay topic disputes between companies in the European Union. Former partner with McKinsey associate company.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less