GIỚI THIỆU
CK Tea - Tự hào là Thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm Trà Thái Nguyên chất lượng cao, với mục tiêu phát triển hương vị Trà Thái Nguyên nói riêng và Trà Việt Nam nói chung ra Thế giới. Các sản phẩm của CK Tea được làm từ những nguyên liệu tốt nhất từ các vùng Chè Tân Cương Thái Nguyên.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Với triết lý kinh doanh bền vững "Chất lượng tạo dựng niềm tin", chúng tôi tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao để đưa những giá trị tinh túy nhất của cây Chè đến với mọi nhà. Góp sức cho sự phát triển chung của cây Chè, cuộc sống những người đang nỗ lực tạo ra những hương vị Trà tuyệt hảo và nên Văn hóa Trà Việt.

TẦM NHÌN

Xuất phát từ tình yêu với cây Chè, hương Trà Việt, CK Tea nỗ lực không ngừng nghỉ, phấn đấu trở thành thương hiệu Trà hàng đầu Việt Nam với chất lượng tốt nhất. Liên tục tạo ra những sản phẩm mới với chất lượng cao để đưa hương vị Trà Việt có tên trên bản đồ thế giới.
SỨ MỆNH

"Nâng tầm hương vị Việt"

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT - KÍNH - TÂM - PHÁT

INTRODUCE
CK Tea - Proud to be brand dedicated to providing products of high quality Thai Nguyen tea, with the goal of developing Thai Nguyen tea flavor in particular and Vietnam in general the Tea World. CK Tea products are made from the best ingredients from the region Thai Nguyen Tan Cuong tea.

BUSINESS PHILOSOPHY

With sustainable business philosophy of "Quality build confidence", we create high quality products to make the most essential values ​​of the tea tree to every home. Contribute to the overall development of the tea tree, life who are working to create the perfect flavor and should Tea Vietnamese Tea Culture.

VISION

Love comes from the tea tree, incense Vietnam Tea, Tea CK relentless efforts, striving to become the leading tea brand in Vietnam with the best quality. Continuously create new products with high quality to bring flavor Tea Vietnam called on the world map.
MISSION

"Enhance the flavor Vietnam"

CORE VALUES

SUBSTANCE - GLASS - FOCUS - PHAT

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less