7Scart
IVE TRADING CO.,LTD
1.4 Varies with device
7Scart - CHẤT LƯỢNG ngon, an toàn, GIÁ phù hợp.

Với mỗi sản phẩm 7Scart đều mang một câu chuyện, một câu chuyện rất đỗi bình dị giữa đời thường, trong câu chuyện này, nó mang theo những hoài bão, trăn trở và hy vọng của tuổi trẻ, người già, nhà nông, người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Giá trị sản phẩm 7Scart luôn đảm bảo quyền lợi của:

* Người tiêu dùng.

* Nhà vườn

* Nhà nước

* Nhà phân phối

Mỗi sản phẩm 7Scart mang theo trách nhiệm xã hội, chia sẻ cộng đồng.

Đồng hành cùng 7Scart vì cuộc sống khỏe, chia sẻ, cải tiến.

7Scart - QUALITY tasty, safe, affordable.

With each product 7Scart carries a story, a story that sounded idyllic daily lives, in this story, it carries ambitions, concerns and hopes of the youth, the elderly, farmers, people Consumers and businesses.

Value products 7Scart ensure the interests of:

* Consumers.

* The house have a garden

* Government

* Distributors

Each product carries 7Scart social responsibility, sharing community.

Accompanying 7Scart for healthy living, sharing, innovation.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less