Zoznamy
ONOFFLINE
1.27 Varies with device
Nájdi a choď! Mobilná aplikácia Zoznamy Vám pomôže kedykoľvek a kdekoľvek nájsť, čo práve hľadáte. Je to zoznam firiem, lekárov, obchodov, ubytovacích zariadení, reštauracií a poskytovateľov najrôznejších služieb v jednej aplikácii. Nájdite, čo hľadáte, prečítajte si základné informácie o hľadanom subjekte, pozrite sa na jeho umiestnenie na mape a nechajte sa navigovať k Vášmu cieľu. Aplikácia obsahuje fulltextové vyhľadávanie.
**************
Aplikácia je určená pre mobilné telefóny s OS Android 2.3.3 a vyššie. Pre jej používanie je potrebné internetové pripojenie či už pomocou WiFi alebo mobilných dátových služieb. Mobilná aplikácia využíva databázy 22 portálov spoločnosti Pathox Services, s. r. o.

Find and Go! Mobile application lists will help you anytime, anywhere to find what you're looking for. It is a list of companies, doctors, shops, lodging facilities, restaurants and a wide variety of service providers in one application. Find what you're looking for, read the basic information on finding a subject, look at its location on the map and allow to navigate to your destination. The application contains a full text search.
**************
The application is designed for mobile phones with Android OS 2.3.3 and above. For its use Internet connection is required either via WiFi or mobile data services. Mobile application uses a database of 22 portals Pathox Services, p. r. about.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less