MobilePay
MobilePay A/S
Varies with device Varies with device
Med MobilePay er det lige så nemt at sende penge som at sende en sms. MobilePay er et smart alternativ til kontanter, når du skal sende eller modtage beløb, betale i butikker eller handle på nettet.

Alle kan bruge MobilePay. Det er ligegyldigt, hvilken bank du har, men det er et krav, at du er fyldt 13 år, og at du kun bruger den som privatperson.

For at tilmelde dig skal du have
• eget dansk mobiltelefonnummer
• gyldigt dansk CPR.nr.
• eget dansk udstedt betalingskort – VisaDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron eller Dankort
• egen dansk bankkonto
• en gyldig mail adresse.

For at komme i gang med MobilePay skal du
• indtaste dit navn og CPR.nr.
• læse og acceptere betingelserne
• bekræfte dit mobilnummer med en aktiveringskode
• indtaste dit kortnummer og dine kontooplysninger
• oprette en selvvalgt kode.

Du logger efterfølgende på MobilePay med en firecifret personlig kode, som du har oprettet ved tilmelding. Når du har registreret dig som bruger, kan du
• sende penge til personer med et dansk mobilnummer
• betale til butikker, der modtager MobilePay
• anmode om penge fra personer med et dansk mobilnummer
• dele en regning med dine venner
• se en liste over gennemførte og ventende overførsler
• følge med i dit forbrug og aktuelle beløbsgrænser
• bruge dit tilmeldte kort, når du handler på nettet.

Du kan læse mere om MobilePay og beløbsgrænser på www.mobilepay.dk

With MobilePay it's just as easy to send money as sending an SMS. MobilePay is a smart alternative to cash when you need to send or receive amount to pay in stores or shop online.

Anyone can use MobilePay. It does not matter which bank you have, but it is a requirement that you are 13 or older and that you use it only as a private person.

To register you must have
• own Danish mobile phone number
• valid Danish CPR number
• own Danish issued debit cards - Visa credit card, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron or cash
• own Danish bank account
• a valid email address.

To get started with MobilePay you
• enter your name and CPR number
• read and accept the conditions
• confirm your mobile number with an activation code
• enter your card number and your account information
• create a self-chosen code.

You log on subsequent MobilePay with a four-digit personal code that you created when signing up. Once you have registered as a user, you can
• send money to people with a Danish mobile number
• pay for stores that receive MobilePay
• request money from people with a Danish mobile number
• share a bill with your friends
• For a list of completed and pending transfers
• keep track of your spending and current spending limits
• use your registered card when you shop online.

You can read more about MobilePay and limits on www.mobilepay.dk

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less