B-Lens Organizer
B-LENS Polska
1.0.5 Varies with device
Jeżeli używasz soczewki kontaktowe, skorzystaj z aplikacji B-lens Organizer. Zainstaluj ją w swoim telefonie aby w kilka sekund zanotować moce użytkowanych soczewek kontaktowych. W podobny sposób możesz zapamiętać parametry szkieł stosowanych przez Twoich najbliższych. Korzystaj z wbudowanego kalendarza, aby jednym dotknięciem palca dodać termin, w którym założyłeś soczewki kontaktowe lub rozpocząłeś płyn. W odpowiedniej chwili aplikacja powiadomi Cię o zbliżającym się czasie wymiany zużytych materiałów. Od tej pory wszystkie informacje o używanych soczewkach kontaktowych będą zawsze przy Tobie. Ściągnij bezpłatnie z Google Play na telefon z systemem Android.
Korzyści:
- zapamiętaj w telefonie wartości mocy, cylindra i osi używanych soczewek kontaktowych dowolnej liczby osób
- dodaj fotografię osoby by jeszcze szybciej i łatwiej odczytać parametry stosowanych przez nią szkieł
- zapamiętaj terminy wymiany soczewek kontaktowych i płynów we wbudowanym, osobistym kalendarzu
- w kalendarzu możesz zapisać również inne wydarzenia
- telefon powiadomi Cię o zbliżającym się terminie wymiany materiałów lub terminie zanotowanych wydarzeń
- na bieżąco obserwuj nowe promocje na rynku soczewek kontaktowych
- zapisane informacje masz zawsze przy sobie, a dostęp do nich nigdy nie był aż tak szybki i łatwy
- aplikacja wykonana w atrakcyjnej oprawie wizualnej

If you use contact lenses, use applications B-lens Organizer. Install it on your phone for a few seconds note the powers used contact lenses. In a similar way, you can save the parameters of the lenses used by your loved ones. Use the built-in calendar to add a touch of your finger term, which created an contact lenses or started a liquid. In due time the application will notify you of the impending time to replace worn materials. From now on, all the information about the used contact lenses will always be with you. Download for free from Google Play Android phone.
Benefits:
- Remember to phone the power, cylinder and axis of the lenses used any number of people
- Add a photograph to even faster and easier to read the parameters used by her glasses
- Remember deadlines replacement contact lenses and fluids in the embedded, personal calendar
- In the calendar, you can save other events
- The phone will notify you of the impending deadline for replacing or within recorded events
- To keep watch new deals in the market of contact lenses
- Recorded information you have always with you, and access to them has never been so quick and easy
- The application is made in an attractive visual setting

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less