Αίγινα: Καποδιστριακά Κτήρια
Automon
1.4.0.4 Varies with device
Η Ιστορία δεν είναι ένα μάθημα που έχει μόνο χρονολογίες που πρέπει να αποστηθίσουμε αλλά κάθε μέρα την μελετάμε.
Στην εποχή μας έχουμε τις νέες τεχνολογίες να μας βοηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και αξιοποιούμε στη διδακτική πράξη τις δυνατότητες που μας παρέχουν:
• διασύνδεση της πληροφορίας,
• πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας,
• δημιουργία περιβάλλοντος διερευνητικού, ομαδοσυνεργατικού, κ.ά
Οι νέες τεχνολογίες, πέραν του ότι εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, δίνουν τη δυνατότητα, με κατάλληλες προσομοιώσεις, βιντεοταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα κτλ. να αποκτήσουν οι μαθητές ένα είδος βιώματος, για κοινωνικοϊστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν, και να κατανοήσουν καλύτερα ιστορικούς όρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες για τον ιστορικό τους εγγραμματισμό. Ακόμη, διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος, θέτοντας στη διάθεσή τους πλούσιο και πρωτότυπο εποπτικό υλικό που συμπληρώνει το υλικό των σχολικών εγχειριδίων. Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια που το ενδιαφέρον της ιστορικής εκπαίδευσης έχει επεκταθεί στην Τοπική Ιστορία και τη χρήση των ιστορικών πηγών, η συμβολή των Τ.Π.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστική.
Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος ασχοληθήκαμε με τα ιστορικά κτήρια του κέντρου της Αίγινας, στα οποία διαδραματίσθηκαν σημαντικά γεγονότα ιδίως την περίοδο της διακυβέρνησης του Καποδίστρια.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Το κείμενο και όλες οι πληροφορίες της δωρεάν εφαρμογής Android «Τα ιστορικά κτήρια του κέντρου της πόλης της Αίγινας» είναι των καθηγητριών κ. Μπέση Αναστασίας και κ. Λεούση Άννα-Μαρίνας και των μαθητών της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Μεσαγρού Αίγινας (σχ. έτους 2013-2014) στα πλαίσια υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος της ΔΙΔΕ Πειραιά. Η επιμέλεια των κειμένων έχει γίνει από τις φιλολόγους κ. Μπέση Αναστασία και κ. Σπυροπούλου Βασιλική.

Το Γυμνάσιο Μεσαγρού Αίγινας του νομού Αττικής ιδρύθηκε κατά το σχολικό έτος 2005-2006. Η πράξη ίδρυσής του δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 1303/15-09-2005. Καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Β.Α. πλευράς της Αίγινας. Το Γυμνάσιο δέχεται μαθητές από την Αγία Μαρίνα, τις Άλωνες, τις Πόρτες και τη Βαγία. Ο Μεσαγρός απέχει από την πόλη της Αίγινας περίπου 9-10 χλμ. Είναι ένας μεγάλος οικισμός, του οποίου οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, τον τουρισμό, ως επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε τουριστικές μονάδες, την αγγειοπλαστική και την κεραμική. Στο Μεσαγρό υπάρχουν δύο εργαστήρια που διαθέτουν ποικίλα προϊόντα. Είναι ορεινό χωριό, από τα πιο γραφικά της Αίγινας και στα όριά του βρίσκεται ο περίφημος ναός της Αφαίας. Ξεχωρίζουν κτήρια, αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, όπως το αρχοντικό του Ροδάκη και η Παναγία η Πολίτισσα. Στις Απόκριες γίνεται το παραδοσιακό καρναβάλι με μεγάλη επιτυχία.

Τηλ. Σχολείου: 2297071744
Ε-mail: mail@gym-mesagr.att.sch.gr
Ιστολόγιο: http://blogs.sch.gr/gymmesa/

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Development of Android application:
Antonis Panoris

http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Automon

History is not a subject that has only dates to be memorized but every day the study.
In our time we have new technologies to help us in education and teaching practice in utilizing the opportunities we provide:
• Interconnection of information
• Multiple representations of information
• creating an environment exploratory, omadosynergatikou, etc.
New technologies, in addition to ensure easy access to primary and secondary sources, enable, with appropriate simulations, videos, sound documents, etc. to give pupils a kind experience, for koinonikoistorikes situations not lived, and to better understand historical terms and concepts that are essential for their historical literacy. Still, facilitate teachers to better conduct the course, giving them a rich and original material that complements the material of textbooks. The latter, indeed, years the interest of historical education has expanded in Local History and the use of historical sources, the contribution of ICT in this direction is crucial.
As part of a cultural program dealt with the historic buildings of the center of Aegina, where important events diadramatisthikan particular period of Kapodistrias.
 
-----------------------------------
 
The text and all information free app Android «The historical buildings of the city center of Aegina" are professors of Mr and Mrs Bessie Anastasia Leoussi Anna-Marina and the students of the second grade of high school Mesagros Aegina (Fig. year 2013-2014) under the implementation of the cultural program gives Piraeus. The editing of the text has been done by the scholars Mr. Besson Anastasia and Mr. Spyropoulos Basilica.
 
The Gymnasium Mesagros Aegina Attica prefecture was established in the 2005-2006 school year. The foundation act was published in the Government Gazette No. 1303/15-09-2005 sheet. Covering the educational needs of NE side of Aegina. The High School accepts students from Agia Marina, the Alones, the Doors and the Vaya. The Messagros is from Aegina town about 9-10 km is a large village, whose inhabitants engaged in agriculture, tourism, as entrepreneurs and employees in tourist units, pottery and ceramics. In Mesagro two laboratories with diverse products. It is a mountainous village of the most picturesque of Aegina and its limits is the famous temple of Aphaia. Prominent buildings, representative examples of traditional architecture, such as the mansion of rosettes and the Virgin Politissa. On Halloween is the traditional carnival with great success.
 
School Tel: 2297071744
E-mail: mail@gym-mesagr.att.sch.gr
Blog: http://blogs.sch.gr/gymmesa/
 
-----------------------------------
 
Development of Android application:
Antonis Panoris
 
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Automon

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less